نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان توجه به وضعیت سخت مردم در منطقه سیستان زودگذر و احساسی نباشد/ مشکل حقابه ریشه در بی‌تدبیری و مزدوری رژیم پهلوی دارد/ تلاش برای رشد علمی، عقلی و فکری جامعه اسلامی و پالایش احادیث کار ویژه امام رضا(ع)/ 2

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان 
 توجه به وضعیت سخت مردم در منطقه سیستان زودگذر و احساسی نباشد/
مشکل حقابه ریشه در بی‌تدبیری و مزدوری رژیم پهلوی دارد/
تلاش برای رشد علمی، عقلی و فکری جامعه اسلامی و پالایش احادیث کار ویژه امام رضا(ع)/
 2


نظرات کاربران

مرتبط

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان
 مسمویت سریالی دانش‌آموزان نمونه‌ای از جنگ ترکیبی دشمن/ 
برخی افراد در داخل حرف‌ها و اهداف دشمن را طوطی‌وار تکرار می‌کنند/ 
برای تامین آب منطقه سیستان در کنار حقابه راهکارهای دیگر هم دنبال شود 2

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان
مسمویت سریالی دانش‌آموزان نمونه‌ای از جنگ ترکیبی دشمن/
برخی افراد در داخل حرف‌ها و اهداف دشمن را طوطی‌وار تکرار می‌کنند/
برای تامین آب منطقه سیستان در کنار حقابه راهکارهای دیگر هم دنبال شود 2

برگزیده,خبر | | حجم فایل: 7.08 MB | اندازه تصویر: 6240 * 4160

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان
خادمان اربعین حسینی به نهضت مواسات و همدلی شتاب بیشتری ببخشند/ با روی کار آمدن دولت جدید امید مردم به تحول افزایش پیدا کرده/ معیار های انتخاب استاندار برای دولتمردان بیان شده و قصد تعیین مصداق ندارم/ مردم ما نسبت به سر

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان
خادمان اربعین حسینی به نهضت مواسات و همدلی شتاب بیشتری ببخشند/ با روی کار آمدن دولت جدید امید مردم به تحول افزایش پیدا کرده/ معیار های انتخاب استاندار برای دولتمردان بیان شده و قصد تعیین مصداق ندارم/ مردم ما نسبت به سر

برگزیده,خبر | | حجم فایل: 265.99 KB | اندازه تصویر: 1080 * 720